Gå til Aleris.dk

Anæstesi - bedøvelse i trygge rammer

Når du skal bedøves på et af vores hospitaler, er du i de bedste hænder og bedøves af en specialuddannet anæstesisygeplejerske i samarbejde med en speciallæge i anæstesi. Du får bedøvende medicin i droppet (plasticrøret) på hånden og falder i søvn i løbet af nogle sekunder. Herefter sover du smertefrit under hele operationen.

Vi lever op til de bedste nationale og internationale standarder

Det er meget sikkert at blive bedøvet under moderne bedøvelse. Med den nyeste viden og teknologi kan vi skabe trygge rammer for din operation. Hos Aleris bruger vi de mest moderne former for bedøvelse og smertebehandling. Alle bedøvelser lever op til anbefalingerne fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Bedøvelse er en tillidssag

Vi holder godt øje med dig, mens du sover og overvåger dine kropsfunktioner nøje. Når operationen er slut, afsluttes bedøvelsen. I de fleste tilfælde er du helt vågen få minutter efter, at operationen er afsluttet. Vi giver smertestillende medicin i droppet, så dine bivirkninger efter operationen minimeres.

Intensiv overvågning af nyopererede patienter

Nyopererede patienter overvåges af erfarne sygeplejersker med avancerede monitorer. Alt udstyr og indretning lever op til de højeste standarder for overvågning af nyopererede patienter.

Sikkerhed døgnet rundt

Efter operationen har vi en speciallæge i døgnvagt. Det sikrer hurtig lægehjælp ved akutte problemer og optimal smertebehandling døgnet rundt.

Højt informationsniveau

Velinformerede patienter er trygge patienter. Derfor får du altid en samtale med en anæstesilæge inden operationen. Her taler I om din bedøvelse og smertebehandling ud fra din helbredstilstand.

Du kan læse mere om, hvordan bedøvelse foregår på vores hospitaler i vores patientvejledning i forbindelse med operation her: