Hvad er fedme?

Fedme er ikke det samme som overvægt. Betegnelsen fedme anvendes, hvis dit BMI er 30 eller højere. Fedme er farligt, fordi det medfører øget belastning af kroppens organer og medfører en øget risiko for en række følgesygdomme.

Fedme måles bl.a. ved BMI (Body Mass Index), som fortæller om forholdet mellem en persons vægt og højde

Øget risiko for alvorlige følgesygdomme

Fedme er farligt, fordi det medfører en øget belastning af kroppens organer og funktioner. Risikoen for at udvikle alvorlige følgesygdomme, som fx type 2 diabetes stiger markant jo højere BMI, du har.

Derfor kræver det også en betydeligt større indsats at bekæmpe fedme end overvægt. Erfaringer og studier viser, at overvægtskirurgi er den eneste behandling, der har en dokumenteret langvarig effekt.

Fedmeoperation er en livslang ændring

Med overvægtskirurgi kan du opnå et permanent vægttab. Det er dog vigtigt at pointere, at et kirurgisk indgreb også kræver en livslang ændring af kost- og motionsvaner. Livsstilsændringer går derfor hånd i hånd med overvægtskirurgi.

BMI skema

WHO har udarbejdet nedenstående klassifikation, som definerer BMI grænserne for normal- og overvægt samt fedme. Som det fremgår af tabellen, er der et sammenhæng mellem BMI og udvikling af følgesygdomme.

Klassifikation BMI Risiko for følgesygdomme
Undervægt <18,5 Forhøjet
Normalvægt 18,5 - 24,9 Middel
Overvægt 25 - 29,9 Forhøjet
Fedmeklasse 1 30 - 34,9 Moderat forhøjet
Fedmeklasse 2 35 - 39,9 Svært forhøjet
Fedmeklasse 3 >40 Meget svært forhøjet

Er du allerede afklaret?

Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at en overvægtsoperation er det næste skridt for dig, så kontakt os allerede i dag, og bestil tid.