Konsekvenser af svær overvægt

At leve med en usund høj vægt kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. Mange af dem, der er ramt af svær overvægt, oplever en forringet livskvalitet, de har fysiske begrænsninger og/eller er ramt af mentale helbredsproblemer.

At leve med en usund høj vægt kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. Mange oplever forringet livskvalitet, fysiske begrænsninger og mentale helbredsproblemer. 

Play Video

Oveni disse udfordringer kommer også den stigmatisering, som de fleste oplever. De mødes ofte med fordomme og diskrimination, og mange med svær overvægt oplever at blive set på som dumme, dovne og uduelige, fordi deres vægt er for stor i andres øjne. Derfor kæmper mange også med et lavt selvværd og til tider depression.

I Danmark er mere end hver anden voksen over 16 år ramt af overvægt og næsten hver femte, svarende til mere end 800.000, har svær overvægt med et BMI over 30.

Der er mange årsager til overvægt. Førhen troede man, at det blot handlede om for meget mad og for lidt motion. I dag ved vi, at bl.a. genetik spiller en stor rolle – måske endda helt op til 50 % af årsagerne til svær overvægt kan findes i genetikken.

Derudover er der fx mange kulturelle, psykologiske og sociale mønstre, der spiller ind. Fra barndommen har de fleste af os lært at bruge maden i mange situationer fx til hygge, ved festlige lejligheder og som belønning.

Uanset om vi har for meget kropsfedt eller ej, så bruger vi også mad som trøst eller til at dulme følelser. Dette mønster kan endda forstærkes, når vi oplever stigmatisering og udskamning.

Følger af for svær overvægt

At være overvægtig er ikke alene en belastning af kroppen, som besværliggør hverdagen. De overflødige kilo øger risikoen voldsomt for en række alvorlige følgesygdomme, der påvirker levetiden og forringer livskvaliteten. Følgesygdommene kan være:

  • Hjerte-kar sygdomme
  • Diabetes
  • Forhøjet blodtryk
  • Slidgigt eller andre ledsygdomme
  • Søvnapnø

 

Men værre er det, at svær overvægt medfører øget risiko for op til 13 forskellige kræftformer og forøger risikoen for tidlig død.

 

Ved fx et BMI på 30 – 35 er den gennemsnitlige levetid i gennemsnit reduceret med 2 – 4 år, mens den ved et BMI på 40 – 45 er reduceret med hele 8 – 10 år.

Det afgørende for det enkelte menneske er at opnå en sund vægt. For de fleste med svær overvægt betyder det et vægttab, der reducerer deres kropsvægt og særligt kropsfedtet.

Et sådan vægttab nedsætter afgørende risikoen for udvikling af alvorlige følgesygdomme. Er man allerede ramt af følgesygdomme, vil man ofte opleve en bedring eller måske endda, at følgesygdommen helt forsvinder.

Nogle kan på egen hånd opnå et vægttab, men mange vil opleve, at de med tiden tager på igen. Der findes ingen behandlingsform der kan sikre et varigt vægttab uden livsstilsændringer, for når man har opnået sit vægttab, kan man ikke vende tilbage til sin gamle livsstil. Så vil vægten helt sikkert stige igen.

Den mest effektive måde til at opnå vægttabet er at få foretaget en overvægtsoperation. Det giver samtidig muligheden for at få nye vaner implementeret, så vægten kan holdes nede.

Som det nyeste er der også kommet medicinske muligheder til at opnå vægttabet. Disse er også meget effektive, men det er ved medicin endnu vigtigere, at man får indarbejdet nye vaner og en ny måde at leve på, da effekten af medicinen stopper, når man ophører med at tage den.

For begge behandlingsformer gælder, at det vil være fornuftigt at supplere behandlingen med fx samtaler med psykolog, diætist eller en mentor.

Gratis rådgivende samtale

Alle forløb starter med en samtale med en af vores dygtige sundhedsfaglige rådgivere, der tilrettelægger et forløb hos vores faglige specialister inden for psykologi, kost og diæt, vaner, vægttabsmedicin og overvægtskirurgi. Her planlægger vi sammen med dig et vægttabsforløb, der tager hensyn til dine konkrete behov, og hvordan dit liv ser ud.

Aleris Balance er det stærkeste og bredeste sundhedstilbud i Danmark indenfor området sund vægt og trivsel, og for os handler det om, at vi vil hjælpe danskerne til øget livskvalitet, mere sundhed og bedre balance i livet.

Aleris Balance – Sammen om vægt og velvære

Er du allerede afklaret?

Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at en overvægtsoperation er det næste skridt for dig, så kontakt os allerede i dag, og bestil tid.