Psykolog

Tobias Opsahl

Tobias er særligt optaget af, hvordan mennesker kan højne deres livskvalitet og oplevelse af meningsfuldhed gennem kultiveringen af en evne til at rumme ubehag – et centralt element i de tredjebølgekognitive terapeutiske retninger.

Uddannelse

Autoriseret psykolog fra Syddansk Universitet.

Supervision og videreuddannelse inden for mindfulness og kognitiv terapi.

Særlige kompetencer

Har indgående erfaring med arbejdet med smerter og sundhedspsykologien generelt.

Har arbejdet med mennesker med funktionelle tilstande, hvor depression, angst, sorg o.lign. er kommet i spil.